Sep 032017
 
አባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢአን ብዕለት 03/09/2017

አባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢአን ብዕለት 03/09/2017 አብ ከተማ ፍራንክፈርት ምዱብ ወርሓዊ አኼባ አካይዶም። አብዚ ኣኼባ ባሕቲ መስከረም መበል 56 ኣመት ዘኪሩ ብተወሳኺ አብ ህሉው  ኩነታት ሃገርና ዘቲዩ፡፡ ዓወት ንህዝቢ! ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ (EDP) ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢአን (ጀርመን) 03/09/2017    

Mar 062017
 
አባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢአን ብዕለት 05/03/2017

አባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢአን ብዕለት 05/03/2017 አብ ከተማ ፍራንክፈርት ምዱብ ወርሓዊ አኼባ አካይዶም። አብዚ ኣኼባ ንስደተኛታት አብ ምቕባል ዘጋጥም ጸገማትን ከምኡውን ብወገኖም ከማልእዎ ዝግብኦም ጉዳያት ጉቡእ አቓልቦ ክህብሉ ከም ዘሎዎም ብሰፊሑ ተመያይጠሙሉ። ዓወት ንህዝቢ! ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ (EDP) ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢአን (ጀርመን) 05/03/2017

Mar 152016
 
አባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢአን

አባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢአን ብዕለት 06/03 2016 አብ ከተማ ፍራንክፈርት ምዱብ ወርሓዊ አኼባ አካይዶም። አብዚ ኣኼባ ዓመታዊ ገምጋም ናይ 2015 ዓመት አካይዶም። ከም መቐጸልታ ናይቲ ወርሓዊ አስተምህሮ ፕሮግራም ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ብአባላት ማእከላይ ባይቶ ተዋሂቡ። ዓወት ንህዝቢ! ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ (EDP) ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢአን (ጀርመን) PDF >>>> አባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ፍራንክፈርትን […]

Feb 252016
 
ጋዜጣዊ መግለጺ፣ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፣

ኦ ውፉይ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ! ምግባእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ከጋጥሞ ዝጸንሐ ዕንቅፋትን ጸገማትን ኣባላት ባይቶን ማሓዙትን ንምፍትሑ ዝተፈላለየ ጻዕርታት ክካየድ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ንቐጻልነት ባይቶ ክልተ ግዜ ብልዕሊ ኣብዝሓ 2/3 ድምጺ ምግባእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክናዋሕ ተገይሩ’ዩ። ብድሕሪኡ ክሳብ ጉባኤ ዘሎ ግዚ ሓባሪ-መንገዲ /Road Map/ ሓንጺጹ ኣሎ። ካብዚ ብምብጋስ ዕማማት ምስንዳእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ […]

Aug 142015
 

ኣብ ኢትዮጵያ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ብዘቕረቡዎ ስነጥበባዊ ፍርያት፣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ሓዲጎሞ ዝመጽኡ ዘይጽወር ክዉንነትን ኣብ ጉዕዞ ስደት ዘጋጥሞም ጸገማትን ብስእሊ ከምዘንጸባረቑ ሓደ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዝርከቡ ናይ ስነጥበብ ዝንባለ ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት፣  ነቲ ኣብ ኤርትራ ሓዲጎሞ ዝመጽኡ ዘይጽወር ክዉንነትን ኣብ ጉዕዞ ስደት ዘጋጥሞም ዘሎ […]

Aug 142015
 
ንብዓት ተጋዳላይ

ምንጪ ንብዓት- ኣብ ፍጥረት: ወዲ ሰብ ጥራይ’ዩ ዝነብዕ:: እንስሳታት ኣዕዋፍ ኣይነብዑን’ዮም::ገመል: ሓርማዝ: ድሙ: ከልቢን ካልኦትን  እንተነብዑ እውን ኣዒንቶም ምስ ዝሓሙ ወይ ውን ባህርያዊ መስርሕ ምሕጻብ ኣዒንቶም ከካይዱ ከለው’ዩ:: ንብዓት ሓርገጽ ዝበሃል እውን ሓርገጽ ንግዳዩ እንዳቖርጠመ ስለዝነብዕ’ዩ:: ወዲ ሰብ ግን ኣብ ሓዘን: ኣብ ሓጎስ: ክቑጣዕ  ወይ ክስሕቕ ይነብዕ:: ንብዓት ካብ’ቲ ኣብ ውሽጢ ነብስና ዝስምዓና ነገራት ገንፊሉ […]

Aug 122015
 

ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዕንደራን ዳንኬራን ስርዓት ህግደፍ ኣብ መላእ ዓለም በቶም ሕልና ኣልቦ ሰዓብቱ፣ ሓዘንን ሓጎስን ዝተሓዋወሶም፣ ንሕማቕ ጽቡቕ፣ ንሓዘን ሓጎስ፣ ንጥሜት ጽጋብ፣ ንጽምኢ ርውየት፣ ንዕንወት ዕብየት፣ ንጥፍኣት ልምዓት፣ ንሞት ሂወት ፣ እናበሉ ብዘይ ሕፍረት ብሓሶት ክምስክሩ ዝፍትኑ፣ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ዘይውክሉ ሰብኣውነቶም ዝሸጡ መጋበርያ ስርዓት ህግደፍ፣ ኣብ ፈቐድኡ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ከጋውሑ ንሪኦምን […]

Aug 072015
 
ፈስቲቫል ህ.ግ.ድ.ፍን ፍሽለታቱን።

ኣንታ እዛ ጀኔቫስ’ምበርድሮ ስምብራት ገዲፋኣብ መድረኻ ። ፈስቲቫል ህ.ግ.ድ.ፍንፍሽለታቱን። ኩልና ከምንዝክሮ ህ.ግ.ድ.ፍ ንባህልን ልምድን ክብርታት ሕብረተሰብና ብምብራዝ ብእዉጅን ዘይእዉጅን ኣገባብ ድሕሪ ምእጋዱ ንምሉእ ዓመት ብናቱ ናይ ጥፍኣት ብዓላት ተኪኡ ሓንሳብ ምጅማር ሓንሳብ ምዝዛም ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እናሰመየ ብዓላትን ፌስቲቫላትን ብምድላው ኣሽሓት ዶላራት ዝግሕጠሉ ሕዙእ ቀውዒ ብምስንዳእ ንዓመታት ከም ዝተጠቕመሉ ዝፍለጥ’ዩ። ሕጂ’ውን ኣብ ጽባሕ’ቲ ኮሚሽን […]

Aug 072015
 
ዝምድና ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ንናይ ሓባር ረብሓ፡ ዳግም ክሕደስ ኣለዎ – ብ ሓው ቴድሮስ መንግስቱ ኣብ ሰያትል ኣብ ዝተኻየደ ፈስቲቫል ትግራይ ዝቐረበ መልእኽቲ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ሰሜን ኣሜሪካ (EYSC-NA)

ብምኽንያት-ፈስቲባል-ትግራይ-ኣብ-ስያትል-ብ-ስኤመለ-ሰሜን-ኣሜሪካ-ዝተዳለወ-ጽሑፍ

Aug 072015
 
ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ: ብመምህር፡ ኢብራሂም መሓመድ (ኣዳል)

ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ 1 መእተዊ ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ 1 መእተዊ ሓባራዊ ጸገም ምህላው ሓይሊሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ሓድነትን ስኒትን ኢዩ ይባሃል። ሓባራዊ ጸገም ምህላው ሓይሊ ሓድነትን ስኒትን ክነሱ፡ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ግን ብኣንጻሩ ኢዩ። ምስ’ዚ ኩሉ ጸገማትና ፖለቲካዊ ውድባትና ሓቢረን ክቃለሳን ንህዝቢ ከቃልሳን ኣይተራእያን። ኣብ ኤርትራ ቦዂሩ ዘሎ ነገር […]

Jul 132015
 
ኣኼባ ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢኣን

ኣኼባ ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢኣን ብዕለት 5/7/2015 ዓ.ም ተሰላሲሉ። እዚ ኣኼባ’ዚ ቀንዲ ዕላማኡ ነቲ ኣብ ጀኔቫን ጊሰንን ብኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ንፍትሒ ዝጽውዕ ዝተገብረ ዕዉት ሰለማዊ ሰልፍታትን ውጽኢቱን ንምግላጽ ኮይኑ፣ ብተወሳኺ ክኣ ነቲ “ትጽቢታትና ኣብ መጻኢት ኤርትራ” ብዝብል ኣርእስቲ ክውሃብ ዝጸንሐ ኣስተምህሮታት ከም ናቱ መቐጸልታ ንስትራተጂ ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ዝምልከት ኣስተምህሮ ምምባሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ […]