Aug 142015
 
ንብዓት ተጋዳላይ

ምንጪ ንብዓት- ኣብ ፍጥረት: ወዲ ሰብ ጥራይ’ዩ ዝነብዕ:: እንስሳታት ኣዕዋፍ ኣይነብዑን’ዮም::ገመል: ሓርማዝ: ድሙ: ከልቢን ካልኦትን  እንተነብዑ እውን ኣዒንቶም ምስ ዝሓሙ ወይ ውን ባህርያዊ መስርሕ ምሕጻብ ኣዒንቶም ከካይዱ ከለው’ዩ:: ንብዓት ሓርገጽ ዝበሃል እውን ሓርገጽ ንግዳዩ እንዳቖርጠመ ስለዝነብዕ’ዩ:: ወዲ ሰብ ግን ኣብ ሓዘን: ኣብ ሓጎስ: ክቑጣዕ  ወይ ክስሕቕ ይነብዕ:: ንብዓት ካብ’ቲ ኣብ ውሽጢ ነብስና ዝስምዓና ነገራት ገንፊሉ […]

Aug 072015
 
ፈስቲቫል ህ.ግ.ድ.ፍን ፍሽለታቱን።

ኣንታ እዛ ጀኔቫስ’ምበርድሮ ስምብራት ገዲፋኣብ መድረኻ ። ፈስቲቫል ህ.ግ.ድ.ፍንፍሽለታቱን። ኩልና ከምንዝክሮ ህ.ግ.ድ.ፍ ንባህልን ልምድን ክብርታት ሕብረተሰብና ብምብራዝ ብእዉጅን ዘይእዉጅን ኣገባብ ድሕሪ ምእጋዱ ንምሉእ ዓመት ብናቱ ናይ ጥፍኣት ብዓላት ተኪኡ ሓንሳብ ምጅማር ሓንሳብ ምዝዛም ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እናሰመየ ብዓላትን ፌስቲቫላትን ብምድላው ኣሽሓት ዶላራት ዝግሕጠሉ ሕዙእ ቀውዒ ብምስንዳእ ንዓመታት ከም ዝተጠቕመሉ ዝፍለጥ’ዩ። ሕጂ’ውን ኣብ ጽባሕ’ቲ ኮሚሽን […]

Aug 072015
 
ዝምድና ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ንናይ ሓባር ረብሓ፡ ዳግም ክሕደስ ኣለዎ – ብ ሓው ቴድሮስ መንግስቱ ኣብ ሰያትል ኣብ ዝተኻየደ ፈስቲቫል ትግራይ ዝቐረበ መልእኽቲ ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ሰሜን ኣሜሪካ (EYSC-NA)

ብምኽንያት-ፈስቲባል-ትግራይ-ኣብ-ስያትል-ብ-ስኤመለ-ሰሜን-ኣሜሪካ-ዝተዳለወ-ጽሑፍ

Aug 072015
 
ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ: ብመምህር፡ ኢብራሂም መሓመድ (ኣዳል)

ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ 1 መእተዊ ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ 1 መእተዊ ሓባራዊ ጸገም ምህላው ሓይሊሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ሓድነትን ስኒትን ኢዩ ይባሃል። ሓባራዊ ጸገም ምህላው ሓይሊ ሓድነትን ስኒትን ክነሱ፡ ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ግን ብኣንጻሩ ኢዩ። ምስ’ዚ ኩሉ ጸገማትና ፖለቲካዊ ውድባትና ሓቢረን ክቃለሳን ንህዝቢ ከቃልሳን ኣይተራእያን። ኣብ ኤርትራ ቦዂሩ ዘሎ ነገር […]

May 312015
 
ዓገብ!! ዓገብ!! ዓገብ!! ብገሬ ሃብቶም

ክብርን ዋጋን ርዝነትን መዓልቲ ናጽነት ሃገርና፣ ንዓና ኤርትራውያን ኣብ ዝዓለምናዮን ዝመደብናዮን ምዕራፍ ዝበጻሕናላ ናይ ምርጫና ጭብጢ እያ።ንዓለም ድማ ምእማኑ ዘሸግር መስተንክር ቅያ ሓርበኛታትናን ጀጋኑናን ኢዩ ኔሩ።እቲ ምንታይ ንሕና ከም ጻጸ፡ግዝፊ ጸላእትና ብዓይኒ ሓይሊ ሓርማዝ ኣብ ዝተጠመተሉ  መድረኽ ብሳላ መሪር መስዋእትናን ጽኑዕ እምነትናን ካብቲ ብዓሎቕ ዓመጽቲ ተኖቒትናዮ ዝነበርና ሰልሚ፡ማይ ምዃንና ኣእሚንናዮም፡ንሕና ምዃንና ክንፍለጥ ድማ ካብቲ ማይ፡ከም […]

May 052015
 
መንነት ኤርትራ ንምርግጋጽ ኣብ ዝተኻየደ መሪር ቃልሲ ራሕሪሑና ዝሃደመ ጀጃዊ ሕጂ ወሃብን ከልካልን መንነት ክኸውን የምሕረሉ ዶ?

መንነት ኤርትራ ንምርግጋጽ ኣብ ዝተኻየደ መሪር ቃልሲ ራሕሪሑና ዝሃደመ ጀጃዊ ሕጂ ወሃብን ከልካልን መንነት ክኸውን የምሕረሉ ዶ? ወይጦ ሱሌማን ሓሰን (ማንጁስ) ከ መን ኢዩ? መንቀሊ ጽሑፈይ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ቅንያት’ዚ ብምኽንያት እታ ዓመት መጸ ዜጋታትና ናጽነት ሓሪምዎም እግሮም ናብ ዝመርሖም ሃጽ ኢሎም ክጠፍኡ ገለን ብ ISIS ክጉይሑ ገለን ኣብ ማዕምቑ ማእከላይ ባሕሪ ክሰጥሙ ንርእዮን ንሰምዖን […]

May 052015
 
ንኣንጭዋ ጻዕረ ሞታ ንድሙ መጻወቲታ

ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዓውደ ኣዋርሕ ኤርትራ ብክልተ ኣንጻር ፍጻሜታት ክትዝከር ኢያ:: ኣብ 1993 ወርሒ ሚያዝያ ኣፍ ልብና ነፊሕና ነቲ ብቃልሲ ዘረጋገጽናዮ ናጽነት ብሕጋዊ መገዲ ብረፈረንዱም ኣድሚቕናዮ:: ነታ ቀያሕ ወረቐት ጉሒፍና ሰማያዊት ካርድ ኣብ ሳንዱቕ ብምእታው ልኡላውነትና ዘረጋገጽናላ  ወርሒ  ብሓበን ንዝክራ:: ሎም ዘበን ድሕሪ 12 ዓመት ድማ ወርሒ ሚያዝያ ጸሊም ነጥቢ ኣቐሚጣ:: ኤርትራውያን መንእሰያት: ቆልዓ ሰበይቲ […]

May 052015
 
ሓያል ግዜ ከተዓዛዝብ እምበር፡ክቐትል ኣይመጸን ከም ዝብሃል ኣብዛ ግዜ እዚኣ ካብ ዝትዓዘብክዎ።

1.ንሕና ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ሃገርና ከቢርና ንኽንነብር፡ፍትሒ ዘምጽእ ሓያል ሓሳብ ኣበጊስና፡ብጥርናፈ ኣብ ቅኑዕን ጽኑዕን ተግባር ከይንበጽሕ፡ደላዪ ድሌትና መሲሉ ዝሓልከና ስዉር ሽርሒ ከም ዘሎ። 2. መንግስቱ ሃይለማርያም ፣ጓና ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ጥራይ፡ፍቕሪ መሬትን ባሕርን ኤርትራ እምበር፡ፍቕሪ ህዝቢ ኤርትራ ኣይነበሮን። ስለዘይነበሮ ድማ ”ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየንን ኢዩ” ኢሉ።እዛ ናይ መንግስቱ ቃል ድማ ልዕሊ ብቓል […]

Apr 282015
 
ለውጢ ኣብ ኣተሓሳስባ

ብኣማኑኤል ሳህለ ኣብዚ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብዘሰቅቕ መገዲ ኣብ ምድረበዳታትን ባሕርታትን ከም ቆጽሊ ዝረግፉሉ ዘለዉ እዋን፡ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ብዚብል ኣርእስቲ ዓንቀጽ ምጽሓፍ፡ ነቲ ብጭብጢ ዝረአ ዘሎ ስቓይ ብዘይስምዒታዊ መገዲ ክትርእዮ ምድላይ ይመስል። ግን ከኣ ኩሉ ኣብ ወድሰብ ዝወርድ መከራ ናይቲ ካብ ኣእምሮ ሰብ ዚፍልፍል እሞ ኣብ ግብሪ ዚቕየር ናይቲ ኣብ ስነመጎት ዘይኮነስ ኣብ ማሪትን ሕልምን […]

Jun 192014
 

( ነዚ ፊሎዞፊካዊ ጽሑፍ ፡ ምስ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ክውንነት ኣዘሚድኩም ኣንብቡ ) ከይመሰየ ኣይወግሕን’ዩ ፡ ምስ ወግሐ ከኣ ኣእምሮ እንተድኣ ሃልዩ ዕረፍቲ የሎን። ኣእምሮ እንተድኣ ዘይሃልዩ ከብዲ ( ከስዐ ) ዕረፍቲ ዝብሃል ዝህብ ኣይኰነን። ናይ ኣእምሮን ናይ ከብድን ባእሲ መቸም ንበይኑ እዩ። ናይ ከብዲ ባእሲ (ምዕግርጋር) ኣብ ናይ ሎሚ ጥራይ ዝተሓጽረ እዩ። ካብ ጥሜትን ጽጋብን […]

Dec 222013
 

ኣብ ወርሒ ታሕሳስ፡ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ንኤርትራ ዝምልከት ብዙሓት ዓበይቲ ነገራት ከምዝተኸሰቱን ይኽሰቱ ከምዘሎዉን ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። . ዓቢ ወኪል ስርዓት ህግደፍ ኣቶ ስብሓት ኤፍረም ብምስጢር ከካይዶ ሓሲቡ ዝነበረ ሰሚናር ፡ ደለይቲ ፍትሒ ተኸታቲሎም ጉልባቡን ምስጢራውነቱን ከምዝቐልዑዎ፡ .  ዶክቶር ተወልደ (ወዲ ቫካሮ) ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር ዘካየደሉ፡ .  ፓትርያርክ ብጹዕ ኣቡነ መቃርዮስ ሓዋርያዊ ዑደቶምን ንህዝቢ […]

Dec 032013
 

ኣብ 3ይ ክፋል ጹሑፍና ከምዝገለጽናዮ፣ ውዲት ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ብፖለቲካውን ጸጥታውን መዳያት ብሓደ ወገን፣ ብደምህት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጸም ዘሎ ዶቡ ዝጠሓሰ ዘይሕጋዊ ተግባር ብሓፈሻ፣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብሓይልን ብምግዳድን ዝፍጸም ዘሎ ኣነዋሪ ዓመጽን ሳዕቤናቱን በቲ ካልእ ኣዛሚድና ክንገልጽ ፈቲና ነይርና። እቲ ዘሕዝን ዝተበደላ ደቂ ኣንስትዮን ወለደንን ብጉድለት ፍትሒ ይሳቐዩ ኣለዉ። ምኽንያቱ ናብ […]

Nov 302013
 

’’Stand up for your right’’ ፡ ስቶክሆልም መዓስከር ህግደፍ ኣይክትከውን’ያ! ኣብ 4፡ይ ክፋል ከም ዝሓበርናዮ፡ ኣብ ቀጻሊ እነስዕቦ ሓበሬታታት ስለዘሎ ተኸታተሉና ኢልና ከምዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ፡ ሎሚ ድማ 5፡ይ ክፋል እንሆ። መኣረምታ፡ ኣብ 3፡ክፋል ዝወጸ ጽሑፍ ማለት፡ ”ሚካኤል ሃይለ ንነዊሕ ዓመታት፡ ማሕበረኮም ደቡብ ስቶክሆልም ዝውንኖ ዝነበረ መኣከቢ ኣዳራሽ ባዕሉ ኣማሓዳሪ፡ ባዕሉ ተሓዚ ገንዘብ፡ ባዕሉ ተቖጻጻሪ […]

Nov 302013
 

ሳልሳይ ክፋል ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ጽሑፍና ወትሃደራዊ ኩነታት፣ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጸወታ ኢሰያስ ብሓደ ወገን፣ ብሜላን ሚስጥራዊ ትእዛዝን ኢሰያስ፣ ኣገደስቲ ኣጽዋራት ካብ ሰራዊት ኤርትራ ተሳሒቡ ንደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ( ደምህት) ዝተዋህበ ዝርዝር ዓይነት ብረትን ብዝሑን ኣቕሪብና ነይርና። መቐጸልትኡ ሳልሳይ ክፋል ድማ እንሆ። ብስርዓት ኢሰያስን ጉጅልኡን፣ ንህዝብና ኣብ ገዛእ ሃገሩ ብካልኦት ዜጋታት […]

Nov 302013
 

ከም ዝሓበርናዮ ካልኣይ ክፋል ሒዝና ቐሪብና ኣለና። ናይ ሎሚ ኣርእስትና ፖለቲካዊ ጸወታ ኤርትራን ጉዳይ (ዴምህት) እዩ። ኢሰያስ ንደምክራስያዊ ምንቕስቓስ ህዝቢ ትግራይ ( ደምህት) ብወትሃደራዊ ዓቕሚ ምዕባይ፣ ከም ፖለቲካውን ጸጥታውን ሓይሊ ይጥቀመሉ ኣሎ። ምኽንያቱ ኢሰያስ ብሜላን ሚስጥራዊ ትእዛዝን፣ ኣጽዋርን መካይንን ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ስሒቡ፣ ብተዘዋዋሪ ኣገባብ ን ደምህት ኣረኪቡዎም ኣሎ። እቲ ዘገርም ኢሰያስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ […]