Feb 252016
 
ጋዜጣዊ መግለጺ፣ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፣

ኦ ውፉይ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ! ምግባእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ከጋጥሞ ዝጸንሐ ዕንቅፋትን ጸገማትን ኣባላት ባይቶን ማሓዙትን ንምፍትሑ ዝተፈላለየ ጻዕርታት ክካየድ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ንቐጻልነት ባይቶ ክልተ ግዜ ብልዕሊ ኣብዝሓ 2/3 ድምጺ ምግባእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክናዋሕ ተገይሩ’ዩ። ብድሕሪኡ ክሳብ ጉባኤ ዘሎ ግዚ ሓባሪ-መንገዲ /Road Map/ ሓንጺጹ ኣሎ። ካብዚ ብምብጋስ ዕማማት ምስንዳእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ […]

Apr 302015
 
መግለጺ ሓዘን  ዕለት፡

እዚ ኣብ’ዚ ቅንያት ዝተዘርግሐ ቪድዮ ፡ ኣስካሕካሒ ቅትለት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብኣይሲስ (ISIS) ፡ ኣብ’ዚ ዘመን’ዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣስካሕካሕን ኢ-ሰብኣዊ ተግባር ብስም ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ክፍጸም ዘይትጽበዮ እኳ እንተኾነ ፡ ዝሓለፈ ሓያሎ ዓመታት ብፍላይ ዜጋታት ኤርትራ፡ ንዝተፈላለየ ዕላማታታ ግዳያት መግረፍትን መቑሕን ማሕረድን ኮይኖም እዮም። ጉጅለ ኣይሲስ (ISIS) ዝርጋሔኦም ኣብ ሓያሎ ሃገራት ብምስፍሕፋሕ ፡ ንመከላኸሊ […]

Mar 282014
 

ተጋደሊይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ብዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ስቕታ ልቢ ብዕሇት 26 መጋቢት 2014 ወጋሕታ፡ ኣብ ሃገረ ሽወደን ከተማ ስቶክሆልም ዓሪፉ። ስዉእ ተጋደሊይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ንምህናጽ ናጻ ኤርትራ ዘገልግል ሓያል እምነ መሰረት ዘንብረ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ሃገራዊ ተጋድሎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ረዚን ኣሰር ገድሉ ዝገደፈን፡ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንምህናጽ’ውን ኣብ መስርሕ ተጋድሎ ተቓውሞ ልለይ ግደ ዝነበሮን’ዩ። […]

Mar 282014
 
ናይ ሓዘን መግለጺ  ብመስዋእቲ ጅግና ተጋዳላይ ኣሕመድ ናሰር

ብጻይ ተጋዳላይ ኣሕመድ ናሰር ፡ ኣቦ መንበር ተ.ሓ.ኤ. ነበር፡ ብባህርይኡ፡ ትሑትን  ምቕሉልን፡ ርህሩህን፡ ኣፍቃር ህዝቡን ሃገሩን ኔሩ።  ኤርትራ ሕጂ ውን እንደገና ሓደ ካብቶም ሂወቶም ካብ ንእስነቶም ስጋብ ዕለተ ሞቶም ኣብ ቃልሲ ዓለም ዘሕለፉን ከይተሓለሉ ዝተቓለሱን ጀጋኑኣ ከሲራ። ኣቦ ብዙሓት ሓሊፉ፡ ታሪኹ ግን ኣብ ኣልባብናን ሕልናን ክነብር እዩ። ታሪኽ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እዩ። በዚ ኣጋጢሙ […]

Mar 282014
 
መግለጺ ሓዘን

  ንሃንደበታዊ ሞት ኣሕመድ መሓመድ ናስር ማሕበር ስምረት መንእሰይ ኤርትራ ንድሕነት ሃገር  ጨንፈር ስቶክሆልም ከባቢኡን፣ ኣቦና ገዲም ተቓላስይ ኣሕመድ መሓመድ  ናስር ብሃንደበታዊ  ሕማም ንዘጋጠሞ ሞት  መሪር ሓዘን ከምዝተሰምዓና ክንገልጽ ንፈቱ። ኣቦና ኣሕመድ መሓመድ ናስር ሓደ ካብ ቐዳሞት ተቓለስትን መራሕትን ሰውራ ኤርትራ ምንባሩ ኩላትና ንፈልጦ’ዩ።  ገዲም ተቓላሳይ ኣቦና ኣሕመድ መሓመድ ናስር ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ቓልሲ ኣሕሊፉ፣ […]

Mar 272014
 
መግለጺ መሪር ሓዘን ፡  ዕለት 27/3-2014

ኣሕመድ መሓመድ ናስር ዝነውሓ መዋእሉ ንራህዋ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝተቓለሰ ተጋዳላይ፡ ሎሚ ናይ መስዋእቱ ሓበሬታ ምስ ሰማዕና መሪር ሓዘን ተሰምዓና። ኣሕመድ ናስር ኣብ ቃልሲ ብዓቃልነቱ ለዋህነቱን ውፉይነቱን ዝፍለጥ ገዲም ተቓላሳይ ከምዃኑ፡ ንህዝብን ሃገረን ኤርትራ ሰነድ ተሞክሮ ምንባሩ ኩሉ ዝስሕቶ ኣይኮነን። ህዝብን ሃገርን ድማ ሰነድ ጠፊእዎ ክብሃል ይከኣል። ኣሕመድ ናስር ነታ ዝብህጋ ሃገሩን ንመዋእሉ ዝተቃለሰሉ ህዝቡን ሓርነቱን ጎደና ደሞክራሲ ከየትሓዘ ካብዛ […]

Jan 032014
 
ደምዳሚ ኣዋጅ

ማእከላይ ሽማግለ ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ሳልሳይ ምዱብ  ኣኼባ ኣብ ታሕሳስ 21፤ 22፤ 28 2013 ዓ.ም  ኣካይዱ።  ሰልፋዊ ስርሓትን፤ ህሉው ኩነታት ህዝቢ ኤርትራን ስርዓት ህግደፍን፤ ተራና፡ አብ ምቅልጣፍን ምውዳቕን ስርዓት ህግደፍ፤ ኩነታት ደንበ ተቓውሞን ኣተሃላልውኡን ገምጋምን ኣካይዱ። ኣብ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ጸረ ህግደፍ ምልዕዓላትን ቃልስታትን ብዕምቆት ርእዩ፡ ሃገርና ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ከቢድ ተሃዋሲን ተኣፋፊን ኩነት ከም […]

Dec 232013
 
ጋዜጣዊ መግለጺ ዕለት፡ 22/12-2013

ኩነታት ሃገርና ኣብ ከቢድ ተሃዋሲ ህሞት ከምዘሎ ንኹሉ ብሩህ’ዩ። ካብ ዝሓለፉ ግዝያት፡ እዚ ዘሎናዮ እዋን ሓያል ጽንዓትን ፡ ዘተን ፡ ውዳበን ዝሓትት ምዃኑ ኩሉ ሃገራዊ ዝግንዘቦ መድረኽ’ዩ። ማእከላይ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ፡ በቲ ሓደ ፡ ናይ 6 ኣዋርሕ ምዱብ ኣኼብኡ ብቲ ካልእ ድማ ኩነታት እዚ መድረኽ’ዚ ንምግምጋምን ንምዝታይን ኣብ ኣኼባ ይርከብ። ኣጀንዳታቱ ድማ ፡ […]

Oct 102013
 
ሓባራዊ ቓል ኣዳላዊት ሽማግለ ሰላማዊ ሰልፊ/ማኒፈስተሽን ስቶክሆልም ዕለት 9 ጥቅምቲ 2013

Manifestation’s Letter call 9.10.2013 PDF Svensk-Eritreansk samarbetsorganisation för demokratiutveckling / (Swedish-Eritrean cooperation organization for Democratic Development)   ሓባራዊ ቓል ኣዳላዊት ሽማግለ ሰላማዊ ሰልፊ/ማኒፈስተሽን ስቶክሆልም ሬሳታትዜጋታትናኣብኤርትራይቐበሩ። ተሳተፍቲ ማኒፈስተሽን  ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን፣ ምእንቲ ሰብኣዊ መሰልን ክብሪታቱን ሕልናኹም ደሪኽኩም ምሕዝነታዊ ደገፍኩም ንምርኣይ ዝተሳተፍኩም። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ኢልና ከነመስግነኩም ሓበን ይስማዓና። የቐንየልና ክብረት ይሃበልና። ሎሚ ኣብ ቕድሚ ፓርላማ ሽወደን ተኣኪብናሉ ዘለና […]

May 142013
 

Beynu Zgeyy Zkdmo Yeblun PDF ታሪኽ መንነትን መግለጽን ምስልን ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ወይ ህዝቢ ኢዩ። ዘሐብን ታሪኽ ዘይብሉ ህዝቢ፣ ርእሰ ምትእምማን ዘጉደለ፣ ሓበን ዘይስምዖ ህዝቢ ኢዩ ዝኸውን።  ኩልና ከም ንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ንኣማኢት ዓመታት ስቓይ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን መግዛእቲ ዘሕለፈ፣ ብብረታዊ ቃልሲ ናጽነቱ ዝጨበጠ’ዩ፣ ስለ’ዚ ብታሪኹ ሕቡን’ዩ። ንሓንቲ ናጽነት ዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ መስዋእትን ድማ መንነቱ’ዩ። ምኽንያቱ እቲ […]

Feb 082013
 
ጋዜጣዊ መግለጺ – ሎሚ’ውን ከም ትማሊ

ጋዜጣዊ መግለጺ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ተኸስቱ ዘሎ ህልው ኩነታት ለውጢ ንምምጻእ ዓቢ ተስፋ ዝህብ’ዩ። ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ክብገስ እንከሎ ኣትሒዙ ሕድሪ ስውእት ይተግበር፣ ኩሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ነጻ ክልቐቑ ወይ ኣብ ነጻ ቤትፍርዲ ክቐርቡ፣ ቅዋም ተግቢርካ ስልጣን ንህዝቢ ይረክብ። በቲ ቅዋም ዘፍቅዶ መሰረት ድም ሰልፍታት ቆይመን ዝተዓወተት ሰልፊ ሃገር ንኽትመርሕ ሰላማውን ፖለቲካውን […]

Jan 022013
 
ደምዳሚ መግለጺ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገርዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

To Read PDF File Please Download >>> ደምዳሚ መግለጺ ENCDC. pdf ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገርዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ድሕሪ ካላኣይ ሙዱብ ሃገራዊ ባይቶ ቀዳማይ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 22 ታሕሳስ ክሳብ ዕለት 27 ታሕሳስ ኣሰላሲሉ። ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ብመሰረት መምርሒ ናይ መሪሕነት ባይቶ እቲ ዝጸንሔ ፈጻሚ ቤት ከምቲ ዘለዎ ክቕጽልን እቲ ብምቅይያራት ናይ ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፋት ክምላእን ኮይኑ ኣሎ። […]

Dec 042012
 

PDF >>>>>  Press Relese DEMLK ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ካብ ዕለት 26-11-2012 ዓ.ፈ. ካልአይ ስሩዕ ኣኼብኡ ጀሚሩን ይቅጽልን ኣሎ፡፡  ንካልአይ ስሩዕ ኣኼባ ፍሉይ ዝገብሮ ካልኦትን ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግብኦም ሃገራዊ ዛዕባታት እንከሎዉ ኣብ ጉዳይ መግለጺ ዲምሓኩኤ ንኣርባዕተ መዓልቲታት (29/11/2012-03/12/2012) ክገላበጥ ድሕሪ ምጽናሕ ዘይዲምክራሲያዊ ውሳኔ ምውሳዱ እዩ፡፡ ኣብዚ ኣኼባ ንሓምድ እድሪስ ዓዋተ ከም ብሄራዊ ኣርማ (national icon) […]

Dec 042012
 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሻድሻይ ውዕሎ 2ይ ስሩዕ ኣኼብኡ፡ ብስንኪ’ቲ ብኣጋጣሚ ሓደ መስከረም፡ ንፈላምን መራሕን ሰውራና ዘጸልምን ንሃገራዊ ቃልስና ናወጸን ንሓድነት ባይቶና ዝፋታተንን ንባሕቲ መስከረም 2012 ኣመልኪቱ ብዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ዝወጸ መግለጺ፡ ብዕምቆት ብድሕሪ ምግምጋም ኣባልነት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ክድስክል ወሲኑ። ኣብ ዝመጽእገራዊ ጉባኤ ጉዳይ […]

Dec 032012
 

ክቡራትን ክቡራንን ደቂ ሃገርን ደለይቲ ፍትሕን ዲምክራስን ኤርትራ። ኣማቲ ሰላማዊ ሰልፊ ስዊስ ዝብል ዕለት 20 ሕዳር 2012 ዓ/ም ናይ ጋዜጣ መግለጺ ኣውጺእና ከም ዝነብርና ዝዝከር’ዩ። እዚ ናቱ ተኸታታሊ ኮይኑ መደምደምታን ጋምጋምን ሰላማዊ ሰልፊ ስዊስ 16 ሕዳር 2012 ዓ/ም ከም ዝኾነ ደጊምና ንሕብር። ንዕስራ ዓመት ብዘይናይ ህዝብና ምርቓን ምርጫና ኣብ ስልጣን ኩድጭ ዝበለ፣ ጉጅሌ ህግደፍ ንሃገርና […]

Nov 192012
 
ኣማቲ ሰላማዊ ሰልፊ አብ ጀነቭ (ሰዊዝ) 16 ሕዳር 2012

እቲ ኣብ ዉሽጢ ሓጺር ግዜ ተወሲኑ፡ ኩሉ አእጃሙ ብምብርካት ዝተረባረበሉ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቭ፡ ናይ መጻኢ ኣማትነቱ ብምርግጋጽ፡ ብዓወት ተዛዚሙ፡፡ ዝርዝር ናይቲ ከባቢ 8 ዕላማታት ንምጭባጥ ዝተበገሰ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ወብሳይታት ዝተገልጸ ኮይኑ፡ ነተን ቐንዲ ዝኾና ሰለስተ ንምጥቓስ ዝኣክል፡ 1) ስርዓት ዉልቐ-መላኺ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ፡ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብምኹናን፡ ንኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ […]