Mar 222013
 

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ኣብ ዕለት 22 መጋቢት 2013 ቀዳማይ ኣኼብኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣካይዱ። ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ ማእከላይ ባይቶ 05 ዝኣባላታ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት መሪጹ። ከምኡ’ውን ዝርዝር መደብ ስርሓት ንፈጻሚ ቤ/ጽሕፈት ሂቡ። ሓድሽ ዝተመርጸ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ዶክተር ተስፋይ ስባህቱ፣ ኣመራርሕኡ መርሆ ናይ ሓባር መሪሕነት ዝኽተል ሙዃኑን፣ ኩሎም ኣባላት ሰልፍን መሳርሕቱ ኣባላት ማእከላይ ባይቶን […]

Oct 122012
 
ግፍዕን መከራን ሲናይ ሰጊሮም እስራኤል ዝኣተዉ ኤርትራውያን ግዳያት እንታይ ይብሉ?

ቀዳማይ ግዳይ ኤርትራዊ ዕድመ 25  ክርስትያን ትግርኛ ካብ ኤርትራ ሰድራይ ካብቲ ብመንግስቲ ዝተዋህቦም ገዛ ኣውጺኡ ንሓለፍቲ ምስ ዓደሎም ዝዕቆበሉ ስፍራ ምስ ሰኣንኩ  ንዕኦም ንምእላይ ተበጊሰ፣፣ i.           ብሰምሳሪ ብ150,000,ካቡኡ 50,000 ናቅፋ ተኸፊሉ እቲ ዝተረፈ ብበቕሩብ ኣብ ሱዳን ክህቦ ምስ ሰራሕኩ ii.           ሱዳን ፣ሸገራብ ኣቲና iii.           2 ሰባት ጥራይ ኔርና iv.           ካልእ ዋላ ሓደ ኣይነበረን v.           ዝኾነ […]

Sep 252012
 
ካብ ኣማረ ክሳብ መኣዛ – ፍረ ሓርነታዊ ቃልሲ ብመንጽር ሓንቲ ስድራ

ፍረ ሓርነታዊ ቃልሲ ብመንጽር ሓንቲ ስድራ — ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ ሓጺር ታሪኽ ስድራ-ቤት ኣቦይ ትኩእ ክገልጽ ፈቲነ። ኣቦይ ትኩእ ከም ኣብነት ድኣ ይጠቐሱ’ምበር፣ እቲ ታሪኽ ዛንታ ናይ ኣሽሓት ስድራቤታት ኤርትራ ምዃኑ’ውን ገሊጸ ነይረ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ድማ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ ብዛዕባ መስዋእቲ ኣማረ ኣብ ወለዲ ፈጢሩዎ ዘሎ ዘይሃስስ በሰላ ኢየ ክዛረብ። ኣማረ ሓደ […]

Sep 122012
 
ካብ ኣማረ ክሳብ መኣዛ – ፍረ ሓርነታዊ ቃልሲ ብመንጽር ሓንቲ ስድራ

ካብ ኣማረ ክሳብ መኣዛ ፍረ ሓርነታዊ ቃልሲ ብመንጽር ሓንቲ ስድራ ታደሰ ኪዳነ  በርሚንግሃም UK ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ “ብህይወት መኣዛ መን’ዩ ተሓታቲ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፣ ጎርዞ ተማሃሪት መኣዛ ተኽለኣብ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ተማሃሮ 2ይ ደረጃ ኣብ 2011 ዓ.ም 11 ክፍሊ ክትመሃር ሳዋ ከም ዝወረደት፣ ኣብ ሰዋ ካብ ዘይደለየቶ ወታደራዊ ኣገልግሎት ከተምልጥ ሳልሳይ ርእሳ ሰሪሓ ክትነብር ናብ […]

Jun 172012
 
ኣገዳሲ ሰዉራዊ መግለጺ ም.ደ.ፍ.ኤ. ጨ/ዞ/ሰ/ኣመሪካ

  ምንቅስቃስ ም.ደ.ፍ.ኤ. ኣብ  ሰሜን ኣመሪካ ብወርሒ 05/10/12/ ኣብ ዝተካየዶ ዑዉት ናይ ካድራት ርክብ፡ ኣብ ሓያሎ ኣገደስቲ ዛዕባታት ተማያይጡን ክዕመምሙ  ዚግቦኦ እዋናዉያን  መደባት ኣሳላሲሉ ወጽዩ፡፡ ህዝቢ ድማ ነቲ ዉድባዊ ጉባኤን ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ም.ደ.ፍ.ኤ ኣብ ቦኽሪ ዉድባዊ ኣኼቡኡ ዘጽደቆም መደብን ስርሓትን መምሪሒታትን መሰረት፡ ብዝቀልጠፈ ተጻፊፎም ኣብ ግብሪ ክዉዕሉ ነቶም ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ ክዕመሙ ዝግበኦም ዕዮታትን ህዝባዊ […]

 Posted by at 6:11 pm
Jun 172012
 
ሓደ ሰሙን ምስ ዳንኮነል – ቀዳማይ ክፋል

  እቶም ንፈለማ ዝበጻሕኩዎምን ዝረኣኹዎመን ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ስደተኛታት ኣብ 1975 ኣብ ሱዳን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ወዲ ሸሪፎይ ኢዩ፡፡ ሕጂ ድሕሪ 37 ዓመታት ድማ ንዓኹም ኣብ መዓሰከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ኢትዮጲያ ኤርትራውያን ካልኣይ ግዜ ተሰዲዶም ንዓኹም እርኢ ኣለኹ፡፡ብጣዕሚ ካብ ልቢ ድማ ሓዚነ፡፡ ኤርትራውያን ኣዝዩ ከቢድ መስዋእቲ ከፊልኩም ነቲ ኩሉ ሓሳረ መከራ ተሳጊርኩም ናጽነትኩም ስለ ዘይረኸብኩም፡፡ብዘይ ቀልዓለም […]

 Posted by at 6:05 pm
Jun 062012
 
ናይ መጠረሽታ ድግስ ህ.ግ.ደ.ፍ.! – ሳልሳይ ክፋል

  ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ናይ መጠረሽታ ድግስ ህግደፍ ባዶሽ መደረ ኢሳይያስ ኣብ መዛዘሚ ጽንብል 24 ግንቦት ብውዑዩ መልእኽቱ እንታይ ከምዝነበረ ክትንትን ፈቲነ ነይረ፡፡ብንጹር ድማ መደረ ኢሳይያስ ተስፋ ሰላም ራህዋ ምትእኽኻብ ብልጽግና ዘይኮነ፡ ህዝቢ ኣደናጊርካ ለኻኺሙ ንኽጠፍእ  ናብ ዳግማይ ኣስካሕካሒ ኲናት ምጥባስ ምዃኑ ብድሙቕ ጺሒፈዮ ነይረ፡፡ኣብ ጽባሕ እቲ ዝጸሓፍኩሉ ድማ ነቲ ናይ ጥፍኣት ኲናት ብኸባቢ […]

 Posted by at 5:58 pm
May 242012
 
ካብ ዒራዒሮ  ንሞት ዶ ትጽበያ!  20 ግንቦት 2012

Please download this PDF>>>  Nmotdo Titsbeya 23-05-2012.PDF ናብ ራዲዮ ወጋሕታ ካብ ኣስመራ   “ንሞት ዶ ትጽበያ!” ብእትብል ቃል ዝሰደልኩም ዘለኹ ሓበሬታ፡ ጸሓፊኣ ባዕለይ ኢየ፡፡ እቲ ቀንዲ ኣስዒበ ዝገልጸልኩም ዝርዝርሓበሬታ ዘዕለለኒ ግን ዒራዒሮ  ኣብ ሓለዋ ዝርከብ ዓርከይ ኢዩ፡፡ ዓርከይ ንውሽጡ እንዳነብዐ ዝገለጸለይ ሓበሬታ ንገዛእ ነብሰይ ንዝንተ እለት ካብ ሕልናይ ዘይፎሓቕ ስምብራት ሓዲጉለይ ኢዩ፡፡ እቲ ኩነታት ንዓይ […]