May 142013
 

Beynu Zgeyy Zkdmo Yeblun PDF ታሪኽ መንነትን መግለጽን ምስልን ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ወይ ህዝቢ ኢዩ። ዘሐብን ታሪኽ ዘይብሉ ህዝቢ፣ ርእሰ ምትእምማን ዘጉደለ፣ ሓበን ዘይስምዖ ህዝቢ ኢዩ ዝኸውን።  ኩልና ከም ንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ንኣማኢት ዓመታት ስቓይ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን መግዛእቲ ዘሕለፈ፣ ብብረታዊ ቃልሲ ናጽነቱ ዝጨበጠ’ዩ፣ ስለ’ዚ ብታሪኹ ሕቡን’ዩ። ንሓንቲ ናጽነት ዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ መስዋእትን ድማ መንነቱ’ዩ። ምኽንያቱ እቲ […]

Jan 042013
 
ስምረት መንእሰያት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር /ሰመኤድሃ/

ስምረት መንእሰያት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር /ሰመኤድሃ/ ንባሓቲ ጥሪ ዓመተ-2013 ምኽንያት ብምግባር ዝቐረበ ህጹጽ ሰውራዊ ናይ ቃልስን መኸተን ጻውዒት ንኩሎም መንእሰያት ኤርትራ- ኣብ ውሽጥን ወጻእን ንስለ’ዚ ሓላል ህዝብን ስሙር ቀጻልነት ኤርትራን፡ ጽባሕ ዘይኮነ ሎሚ፡ ደሓር ዘይኮነ ሕጂ፡ ንስመር! ንኽተት! ንመክት!- ሃገር ከነድሕን ካብ ብርስት! ን……..ክተት!  ሓድሽ ዓመት- 2013፡ ዓመተ ስሙር መኸተ፣ ርሱን ቃልስን ዓወትን፣ ዓመተ ድሕነትን […]

Aug 182012
 
تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

 Read PDF format   ርሑስ ባዓል ዒድ ኣልፈጥር   ርሑስ ባዓል ዒድ ኣልፈጥር  ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንኣመንቲ ምስልምና ድማ ብፍላይ  እንቋዕ  ንባዓል ዒድ ኣልፈጥር  ኣብጽሓኩም ይብል። ባዓል ዒድ ኣልፈጥር ንህዝቢ ኤርትራ ባዓል ሰላምን ፍቅርን ሕድገታትን ክኸውን፡ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ሰናይ ትምኒቱ ይገልጽ።  በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ከኣ ሰዓብቲ ኩሉ ሃይማኖታት ነቲ ኣብ ሃይማኖታዊ […]

Aug 152012
 

  Download this page in PDF format >> እቲ ዓወት ብዳግማይ ዓወት ክድራዕ ሕጅ’ውን ስምረት !! ስምረት ሓይሊ ኢዩ። ስምረት ፍርቂ መንገዲ ናይ ዓወት ኢዩ። እዚ እምነት ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ወትሩ ዝደጋገም ዝወርድን ዝድይብን ቅኑዕ ሓሳብ ኢዩ። እቲ ካብ ህዝቢናብ ደምበ ተቓውሞ ክቐርብ ዝጸንሐ ጻውዒት እምበኣር ብሓጺሩ ስምረት ወይ ሓድነት ኢዩ። እዚወድዒ ምስ ህልው ኩነታት […]

Jun 092012
 
ጉዕዞ መንእሰይ ይሕደስ ኣሎ፡፡

መጀመርያ ዘለዎ መወዳእታ`ውን ኣለዎ፡፡ ድምር ጻዕሪ ንናጽነት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣርባዓታት ተጀሚሩ ኣብ 1991 ዓ.ም ነቲ ካብ  ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገዘፈ ስራዊትን ኣጽዋርን ኣጥርዩ ዝነበረ ናይ ዓሳክር ስልጣን ስዒሩ መሬታዊ ናጽነት ኤርትራ ኣረጋጊጹ፡፡ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ንብሎ ድማ እቲ ባህጊ ናጽነት ብናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ጉጅለን ስሱዓት ባእታታትን ተቖጽዩ።ነዚ ቁጽያ`ዚ ናብ ዋናታቱ ንምምላስ ዘይሕለል […]

May 232012
 
ካብ ተዓዘብቲ ፍጻመ፡ ሰራሕቲ ፍጻመ ንኹን!  ኩልና ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ንመርሽ

ሚዛን ሓይሊ ይቕየር ኣሎ። ደገፍቲ ህግደፍ ርእሶም ዘድንንሉ፡ ደለይቲ ለውጢ ኣፍልብና ነፊሕና ፍትሒ ንሓተሉ እዋን በጺሑ’ዩ። ኩሉ ፍጻመ ነጥበ መቐይሮ ኣለዎ። እዚ ኣብ 25 ግንቦት ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ፡ ኣብ 26ን 27ን ግንቦት ዝግበር ኮንፈረንስ ብዓይነቱ ፍሉይ፡ ብኣዋዳድብኡ ጽፉፍ፡ ንኩሉ ደላዪ ለውጢ ብሓደ ሓቚፉ፡ ወጽዓ ህዝብና ኣቃሊሑ ሰማዒ እዝኒ ክረክብ ብዓውታ ከጋውሕ ዝተቓነየ’ዩ። ኩርናዕ ቃልሲ […]

May 112012
 
መጸዋዕታ፡ ንኹለን ተቓወምቲ ውድባት ብፍላይ ንአብ ኢትዮጵያ ዝርከባ

ዓለምለኸ ኮምሺን ንስደተኛታት ኤርትራ (ICER) ንስደተኛታት ኤርትራውያን ብዝምልከት ንኹሎም ተቓወምቲ ጉጅለታት ብፍላይ ድማ እቶም ኢትዮጵያ መደበሮም ጌሮም ዝቃለሱ ባእታታት ናይ ሓባር መኸተ ክግበር ይጽውዕ። ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳይ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳገደድ ይኽይድ ኣሎ። መንእሰያት ብዘይ ፍቃዶም ክጥለፉ እንከለዉ ገሊኦም ድማ ‘ ክበልዕ ዝደለየ ኣፉ ገደል’ ከም ዝብሃል፡ ሓንትስ ካብ ምድሪ ኤርትራ ዘውፅእ ሜላ […]

May 052012
 

                                                ቅድሚ ዓሰርተ ዓመታት ኣቢሉ ሓንቲ ንእሽቶ ዓንቀጽ ኣብ ትሕቲ “ቃል መላኺ  ጉርዲ የብሉን“  ዝብል ኣርእስቲ ብምጥቃም ጽሒፈ ኔረ፡፡ድሕሪ እዚ ነዊሕ ዓመታት ተመሊሰ ነዛ  ምስላ ክጥቀመላ መሪጸ፡፡ እቲ ምስላ ኣበው ዝመሰልዎ ኮይኑ […]

Mar 202012
 

እዚ ዘሎናዮ መድረኽ ተሓቢእካን ተሸፊንካን እትጓዓዘሉ እዋን ኣይኮነን።እዋን ሽፍን ፍን መድረኹ ሓሊፉ ኢዩ። ሎሚ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን መን ኢዩ ኣንጻር ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ዓጢቑ ዝቃለስ ዘሎ፡ መን ኢዩኸ ተቓዋሚ መሲሉ ዕድመ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ንምንዋሕ ሕልኽልኽ ዝብል ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ በሪሁሉ ኢዩ ጥርሕ ዘይኮነስ፡ ኣብታ ድሕሪ ውድቀት ህግደፍ እትምስረት ብህዝባዊ ቅዋም እትመሓደር መሰል ብሔራታን እምነታት […]

 Posted by at 7:21 pm
Mar 202012
 

ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ከተማ ሳንድየጎ ካልፎርንያ ኣብ ከተማ ሳንድየጎ ህዝባዊ ሽማግለ ሃገራዊ ባይቶ ንምቛምን ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ንምዝታይን፣ ኩሉ ኤርትራዊ ተቐማጢ ከተማ ሳንድየጎን ከባቢኣን ዝሳተፈሉ ህዝባዊ ኣኼባ ንሰንበት መጋቢት 25, 2012 ክካየድ’ዩ። ኣብ’ዚ ኣኼባዚ ሓደ ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ብኣካል ተረኺቡ መግለጺ ክህብዩ። ብደሓን ምጹ

 Posted by at 7:16 pm
Mar 202012
 

ኣብ ህይስተን ኣንጻር ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ ዓቢ ሰለማዊ ሰልፊ ክካየድ እዩ ኣብ ህይስተን ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ነቲ ብህዝባዊ መኸተ ንዕለት 24 መጋቢት ተመዲቡ ዘሎ ኣኼባ ንምቅዋም ዓቢ ሰለማዊ ሰልፊ ከካይዱ እዮም። እቲ ሰለማዊ ሰልፊ፡ ካብ ሰዓት 4፡ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ኣፋደገ ናይ Swiss Royale Reception Hall, 9651 Bissonnet St,Suite #105 Houston, TX 77036 እዩ ክካየድ። […]

 Posted by at 7:10 pm
Mar 202012
 

ብዕለት 10/03/2012 ሰፊሕ በዓል ኣብ ቶሮንቶ ተኻይዱ ሸሞንተ መጋቢት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቀንስትዮን፣ ቦኽሪ ዓወት ሰውራ ኤርትራ፡ ዓወት ተጎርባ ዓባይ ሓበንን፣ ድርብ ጽንብል፡ ደበስ ድርብ ወጽዓ፡ ኣብ ርእሲ ድርብ ጽንብል፡ ልደት ማሕበር መንእሰይ ቶሮንቶ ብምብሳሩ ዝተደራረበ ተስፋታት ዝህብ ጽንብል ውዒሉ። ኦ! ክቡር ህዝቢ ኤርትራ! ስዉኣትና ኣይረሳዕናኩምን! ብማለት ብዝክረ ስዉኣት ኢዩ ጀሚሩ። ዮሃና! ብመሪሕነት ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ባይቶ […]

 Posted by at 7:09 pm
Mar 202012
 

ኣውያት ህዝቢ!! ብገዛኢ ኪዳነ እስከ ንስማዓዮ ናይ ህዝብና ድምጺ ኣውያት ኣሎ ካብ ርሑቕ ዝፋጺ፡ ኣድሕኑኒ’ዩ ዝብል ቃሉ ስምዕዎ ዓማጺ ንወግድ ህዝብና ክርህዎ። እቲ ንዓና ዝወለደ ማህጸን ኤርትራና ኣድሕኑኒ ይብል ኣሎ ንኽፈቶ እዝንና፡ ንስማዓዮ ድምጹ ነስተውዕል ኣውያቱ ህዝብና ብምልኪ መሰሉ ተዘሚቱ። ኣታ መን ኢኻ ኣብ ኣመሪካ ዘሎኻ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ስደት ዝበለኻ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ርሑቕ ማዕዶ […]

 Posted by at 7:07 pm