May 102012
 
ቃለ-መሕትት ምስ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም. PDF

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መርበብ ማሕታ ኔት፡ www.mahta.net ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ምስ ሬድዮ ኤረና ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኣካይዱስ ኣብ ኣርባዕተ ተኸታተልቲ መደባት ተቓሊሑ ከምዝነበረ እቶም ድምጺ ኤረና ዝተኸታተልኩም ሰሚዕኩሞ ኣለኹም። ኣምባሳደር ኣድሓኖም ኣብቲ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝገበሮ ቓለ መሕትት ንምስክርነት ታሪኽ ዝምልከት ዘልዓሎን፡ ንመጻኢ ታሪኽ ወለዶታት ከም ስንቂ ምርምር ንኸገልግል ካብ መዘናታቱን መቓልስቱን ብተመሳሳሊ […]

May 072012
 
ቃለ-መሕትት ምስ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መርበብ ማሕታ ኔት፡ www.mahta.net ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ምስ ሬድዮ ኤረና ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኣካይዱስ ኣብ ኣርባዕተ ተኸታተልቲ መደባት ተቓሊሑ ከምዝነበረ እቶም ድምጺ ኤረና ዝተኸታተልኩም ሰሚዕኩሞ ኣለኹም። ኣምባሳደር ኣድሓኖም ኣብቲ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝገበሮ ቓለ መሕትት ንምስክርነት ታሪኽ ዝምልከት ዘልዓሎን፡ ንመጻኢ ታሪኽ ወለዶታት ከም ስንቂ ምርምር ንኸገልግል ካብ መዘናታቱን መቓልስቱን ብተመሳሳሊ […]